Bahasa Malaysia | English
YAYASAN TUNKU ABDUL RAHMAN
 

LEMBAGA PEMEGANG AMANAH YAYASAN TUNKU ABDUL RAHMAN

 

Pengerusi
YB Dato' Seri Idris bin Jusoh
Menteri Pendidikan Tinggi

Wakil Kementerian Pendidikan Tinggi

 

Wakil Kementerian Kewangan

 

Enam Orang Ahli Lembaga Yang Dilantik Oleh Menteri Pendidikan
1. YBhg Tan Sri Dato' Setia Dr. Nayan bin Arifin
2. YBhg Tan Sri Datuk Seri Panglima Hj. Ab. Rashid bin Ab. Rahman
3. YBhg Tan Sri Dato' Dr. Sak Cheng Lum
4. YBhg Dato' Dr. Freezailah bin Che Yeom
5. YBhg Encik Nik Halim bin Nik Daud
6. YBhg Encik Ravindran A/L Devagunam

BTAR

BPTAR

DTAR

PPTAR

 

 

 

 

 

Home | Sejarah Penubuhan | YTAR | Pemberian | Penerimaan | Tunku Scholars | Hubungi Kami  
Senarai Pemberi Biasiswa Lain